Economie voor u!
Overpeinzingen van een macro-econoom

 

 

Economisch isolationisme en China enkele eeuwen geleden

Nu de Amerikaanse President Donald Trump heeft getweet dat handelsoorlogen goed beleid zijn en makkelijk te winnen,hierbij een stuk uit een essay daarover dat ik vorig jaar heb geschreven voor ElsevierWeekblad. 

In de 15de eeuw was China in alle opzichten, economisch, militair, technologisch, op het gebied van handel en invloed in de wereld et cetera superieur aan het Westen. Terwijl zeevarende Europeanen zich vooral niet te ver van de kust durfden te begeven, was het oversteken van de Indische Oceaan een koud kunstje voor de Chinese zeemannen en hun honderden gigantische schepen. Als we de grootste Europese schepen uit die tijd zetten naast de Chinese vaartuigen, dan lijken die eersten eerder reddingssloepen dan echte schepen. Het grootste schip waarmee Columbus op ontdekkingsreis ging, de Santa Maria, was ongeveer 18 meter lang; de schepen waarmee de Chinezen handel dreven daarentegen waren ongeveer 85 meter lang. Europeanen zouden zulke lange schepen pas in de negentiende eeuw kunnen maken. De ontdekkingsreizen van admiraal Zheng He waren legendarisch. Allerlei zaken die de Europeanen pas laten zouden ‘ontdekken’ waren al lang en breed bekend in China. De Chinese economie was veruit de grootste ter wereld en het inkomen per hoofd van de bevolking was, mede dankzij de handel met de rest van de wereld, vele malen hoger dan in Europa van die tijd.

Na de dood van de keizers Yongle en Xuande, in 1424 respectievelijk 1435, gooide China echter radicaal de roer om. Alle geschriften over de handels- en ontdekkingsreizen van de Chinese vloot werden vernietigd om ze uit het collectieve geheugen te wissen, alle oceaanvaarders werden ontmanteld, schepen met meer dan twee masten bouwen werd illegaal gemaakt, op de open zee gaan werd verboden, de bewoners van de kuststreek moesten minstens enkele kilometers van de kust gaan wonen en handel met het buitenland kwam tot stilstand. Kortom, China koppelde zich los van de wereld(economie).

De onder meer economische gevolgen ervan waren desastreus. Was het Chinese bruto binnenlands product (bbp) volgens schattingen aan het begin van de 19de eeuw nog een derde groter dan het bbp van alle Europese landen én hun koloniën samen, in 1950 bedroeg het Chinese bbp minder dan 10 procent ervan. Dat het verschil begin 19de eeuw nog zo groot was, geeft overigens aan hoe groot het verschil in de vijftiende eeuw moet zijn geweest; na vier eeuwen van zelfopgelegde isolement was China nog steeds veel rijker dan Europa!

Dat zelfisolement van China zou in totaal een half millennium duren en zou eindigen toen de Chinese Communistische Partij in december 1978 besloot zijn economie te hervormen en te openen naar de wereld toe. Met enorme gevolgen van dien, voor zowel China als de rest van de wereld. Bedroeg de handel tussen China en de rest van de wereld eind jaren zeventig nog ongeveer 20 miljard dollar per jaar, inmiddels is de omvang ervan gestegen naar bijna 600 miljard dollar. Was het inkomen per hoofd eind jaren zeventig in China ongeveer 200 dollar, in 2015 bedroeg dat bijna 15.000 dollar. Volgens de cijfers van de Wereldbank is de extreme armoede in de wereld sinds 1981 gedaald van 1 op de 2 inwoners van de wereld toen naar nog maar één op de vijf tegenwoordig, ondanks het feit dat het aantal inwoners in de arme landen sindsdien met ongeveer 60 procent is gestegen. China alleen is goed voor drie vierde van die ontsnapping. Volgens schattingen zijn 680 miljoen Chinezen sinds 1981 uit de extreme armoede geklommen.

Dit alles was onmogelijk geweest en is dus een gevolg van het feit dat China uit het zelfopgelegde isolement kroop. Het is géén toeval dat de extreme armoede toenam en de Chinese welvaart daalde in de decennia en eeuwen vóór 1978 en ineens de trend in beide stevig is gedraaid sinds het einde van de jaren zeventig. Het toverwoord was vrijhandel. Wat ook geen toeval is, is dat de welvaart in Europa vooral na de Tweede Wereldoorlog explosief is gestegen, toen de handel binnen Europa steeds vrijer werd.

Lees ook mijn column van vandaag daarover bij Follow The Money (en wordt allen lid van dat magnifieke onafhankelijke platform voor onderzoeksjournalistiek: is broodnodig én heeft zijn toegevoegde waarde alleen al in het afgelopen jaar ruimschoots getoond!).